Skovhusvand - rent og velsmagende vand til behoerne i Esbønderup Skovhuse
Indvindingsopland og vandbehandling


Den årlige indvinding er ca. 35.000 m³.
Herunder kommer en beskrivelse af, hvor vandet kommer fra, og hvordan det bliver behandlet på vandværket, før det ledes ud til forbrugerne.

Name: indvindingsopland.JPG.
Det er vurderet, at nitratsårbarheden af grundvandsmagasinet er lille i hele oplandet, og der er således ikke udlagt NFI indenfor oplandsgrænsen, se figur til venstre.
Vandværkets indvindingsområder ligger ifølge kortmateriale syd-vest for boringerne. På kortet til venstre ses indvindingsområdet. De blå prikker angiver boringernes placering.
Meget af indvindingsoplandet ligger under skoven, uden potentielle forureningskilder.

Råvandet pumper vi op fra to boringer, som ender lige over kridtlagene i henholdsvis 50 meters og 80 meters dybde.
Name: boringer.jpg.
Name: alnarpdalen.jpg.
Den dybeste boring henter vandet fra en dyb forsænkning i kridtlagene, som strækker sig under Øresund helt ovre fra Sverige.
Denne forsænkning hedder Alnarpdalen.
Vandbehandlingsanlægget består af:
- en iltningsbakke i et iltningstårn
– et dobbelt reaktionskammer (til udfældning af jern og mangan)
– et sandfilter (til fjernelse af partikler samt mikrobiologisk rensning)
– et rentvandslager
– en hydrofor, hvor vandet kommer under 4 atm. tryk.
Name: skovhuse_vandbehandling.jpg.
OBS. OBS. 
Ved mistanke om ledningsbrud eller uregelmæssigheder i forsyningen kontakt

Kasserer Kim Oreskov
Tlf. 20 56 80 40
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Esbønderup Skovhuse Vandværk A.m.b.a.
Kukkerbakkevej 6, 3230 Græsted
Kasserer Kim Oreskov
Tlf. 20 56 80 40
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net