Skovhusvand - rent og velsmagende vand til behoerne i Esbønderup Skovhuse
Information

Under “driftsforstyrrelser" vil det så hurtigt som muligt blive meddelt, hvis der er forstyrrelser på vandværket eller brud på ledningsnettet.
Enkelthederne vil blive beskrevet, så snart det er muligt.

formandens beretning fra sidste generalforsamling.


Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenCarl Jacobsens Vej 352500 Valbywww.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Oplysninger der registreres om vores forbrugere er forbrug og navn samt adresse.
Disse oplysninger videregives til Gribvand samt vores behandler til fakturering af forbrug.

Husk vi støtter Giftfri haver.

Husk vi er på Facebook – Esbønderup Skovhuse Vandværk - hvor vi så vidt muligt informerer om diverse vedr. vandværket.
OBS. OBS. 
Ved mistanke om ledningsbrud eller uregelmæssigheder i forsyningen kontakt

Kasserer Kim Oreskov
Tlf. 20 56 80 40
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Esbønderup Skovhuse Vandværk A.m.b.a.
Kukkerbakkevej 6, 3230 Græsted
Kasserer Kim Oreskov
Tlf. 20 56 80 40
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net