Skovhusvand - rent og velsmagende vand til behoerne i Esbønderup Skovhuse
Forsyningsområde

Esbønderup Skovhuse Vandværk forsyner 210 forbrugere, der fordeler sig således (opdateres snarest):
- Hustande i parcelhuse
- Husstande i etageejendomme
- Landbrugsejendomme
- Fritidshuse
- Gartnerier
- Andre erhvervsvirksomheder
- Institutioner
- Hoteller + campingpladser o.l.

Vi har et stort forsyningsnet, som leverer vand til Esbønderup Skovhuse og til skovens huse i Gribskov og ved Esrum Sø.
Name: forsyningsnet_400.jpg.
Ledningsnet
Herover ses et oversigtskort over ledningsnettet.

Esbønderup Skovhuse Vandværk har indtegnet det meste af ledningsnettet digitalt.

På Thvilum WebGis kan du se hvilke oplysninger, vi har på din addresse.

OBS. OBS. 
Ved mistanke om ledningsbrud eller uregelmæssigheder i forsyningen kontakt

Kasserer Kim Oreskov
Tlf. 20 56 80 40
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Esbønderup Skovhuse Vandværk A.m.b.a.
Kukkerbakkevej 6, 3230 Græsted
Kasserer Kim Oreskov
Tlf. 20 56 80 40
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net