Skovhusvand - rent og velsmagende vand til behoerne i Esbønderup Skovhuse
Velkommen til Esbønderup Skovhuse Vandværk
Vandværket leverer rent, friskt og velsmagende vand til beboerne i Esbønderup Skovhuse og omegn.

Vi har siden Torsdag 11/1 kl 22 haft et stort merforbrug på ca. 3 kubikmeter vand i timen. Det skyldes formodentlig en frostsprængt vandledning, enten en hovedledning eller stikledning. Vandforbruget virker lidt større end en frostsprængt hane, men det er en mulighed, så alle bør for deres egen skyld se efter deres udendørshaner om de skulle være frostsprængt. Vi prøver nu Lørdag d. 13/1 efter klokken 12 at lokalisere bruddet ved at lukke for forskellige stophaner, først omkring Gydevej, Gillelejevej, Haregabsvej, o.s.v.

Lørdag 13/1 kl 15. Vi har indtil nu lukket for Gillelejevej Syd, Nobisvej, Bakkesvinget, Annasvej, Frederiksværksvej, Kukkerbakkevej og Hjortevej. Her har vi ikke set noget merforbrug. Vore målere fortæller at der ikke er merforbrug ved Gillelejevej, Nord for Frederiksværksvej. Vi stopper med lokaliseringen, så vi ikke generer nogen under madlavningen, og prøver igen i morgen.

Søndag 14/1 kl 13. Vi forsøger med at lukke af to steder inden klokken 15. Det bliver et par minutter hver, og kommer til at berøre de samme forbrugere som lørdag.

Søndag klokken 13:40. Bruddet er lokaliseret til beredskabsstyrelsens grund, og jeg har slukket for deres hovedhane.

Mandag 15/1 07:15. Mssivt overforbrug på 23 kubikmeter i timen. Vi lukkede for vandet til alle beboere på Gillelejevej Nord og Syd.
Mandag 15/1 08:30. Frostsprængning lokaliseret hos Gydevej nybebyggelsen, som ikke syntes at det er nødvendigt at isolere udgravninger med fritliggende vandforsyningsledninger. Deres hovedhane er blevet afbrudt, og vandforsyningen er reetableret til alle øvrige forbrugere.

Vi beklager de gener det har medført for vore kunder.

Mange hilsner

Mogens Kilstrup, formand
”Med certifikater fra europæiske vindmøller opnår vi et CO2-neutralt elforbrug og støtter omstillingen af vedvarende energi”
Mistanke om ledningsbrud
eller uregelmæssigheder i forsyningen kan meddeles til kasserer Kim Oreskov: 20568040
Husk hvis vi ikke er ved telefonen, så læg en besked, så vi kan ringe retur.
Facebook gruppen
Uregelmæssigheder kan også ses på facebook gruppen - esbønderup skovhuse vandværk

Måleraflæsninger kan indmeldes her på hjemmesiden under fanebladet Kontakt – Måleraflæsning

Vi må beklage, at færdsel på vandværkets grund er forbudt.

OBS. OBS. 
Ved mistanke om ledningsbrud eller uregelmæssigheder i forsyningen kontakt

Kasserer Kim Oreskov
Tlf. 20 56 80 40
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Esbønderup Skovhuse Vandværk A.m.b.a.
Kukkerbakkevej 6, 3230 Græsted
Kasserer Kim Oreskov
Tlf. 20 56 80 40
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net