Om os

 

Esbønderup Skovhuse Vandværk blev bygget i 1951 af Krüger A/S fra København.

Planerne for vandværket og ledningsnettet blev udført af Rådgivende Civilingeniør Lauge Laugesen fra Hillerød. Den oprindelige projekterede ledningsplan (nr. 1281) for vandværket ses herunder.

 

På den øverste højre kvadrant af kortet, kan man se den daværende øst/vest-gående landevej, som nu er blevet til de to sideveje, Munkebakke og Tingbakken.

 

Da hovedforsyningsledningerne blev lagt ned langs med den gamle landevej, kom de ved anlæggelsen af den nye Frederiksværksvej til at løbe under vejen.

 

Som det var almindeligt på den tid, bestod hovedrørledningerne af asbestcement (2 – 4 tommer) og stikledningerne af jern (3/4 – 1 tomme). 

Vandværket blev udført i beton, med rørføring i støbejern. Vi kører stadig med det oprindelige vandbehandlingsanlæg, på nær pumperne, da det har fungeret upåklageligt lige siden.

Ved anlæggelsen af vandværket blev råvandet leveret af en lille boring, som befandt sig umiddelbart i nærheden af vandværksbygningen. De nuværende dybe boringer i skoven blev først udført senere.