Økonomi

En  sammenfatning af de vigtigste tal for året ses her:

Årsregnskabet