Bestyrelse

Her følger en oversigt over bestyrelsen, og de personer der iøvrigt arbejder på vandværket, samt de opgaver de enkelte har påtaget sig.

Mogens Kilstrup

Bestyrelsesformand

Tlf.: 21 13 88 15

Kim Oreskov

Kasserer

Tlf.: -20568040

Keld Olsson

Bestyrelsesmedlem

Tlf.: 48 39 02 61

Klaus Karkov

Bestyrelsesmedlem

Tlf.: 48 39 82 00

Kaj-Axel Witt

Bestyrelsesmedlem

Tlf.: 48 39 00 85

Opgaver

Herunder beskrives de forskellige opgaver forbundet med administration og drift af Esbønderup Skovhuse Vandværk.

Formand:
Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.

Bestyrelsesmedlem:
Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutnnger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver.

Kassereren:
Står for administrationen, herunder bogføringsopgaver samt udfærdigelse af regnskabsoversigter. Endvidere arbejder kasseren med administration af opkrævninger samt forbruger- og måleroplysninger. Sørger desuden for at betale regninger mm.

Vandværks-passer:
Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlige for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.