Takstblad

Forkortelser:
H.A. Hovedanlæg
F.L. Forsyningsledning
S.L. Stikledning

Priserne er gældende for år 2019 og excl. moms

Anlægsbidrag:

Nye medlemmer: Indskud til H.A.
Bidrag til F.L.
Bidrag til S.L.
 I alt
kr. 28.685,00

 

Ud over tilslutningsafgiften skal der betales for etablering af stikledning incl stophane efter regning/tilbud. Ved nyudstykning skal der også betales til nye hoved-og forsyningsledninger.

Takster fastsættes af vandværksbestyrelsen i.h.t. vandforsyningsloven.

Driftsbidrag:

Kr. Bemærkninger
Fast årligt bidrag 1540,00 pr. forbruger
Fast årligt bidrag for store målere 2310,00 pr. forbruger
Bidrag pr. m³ vand 11,00 pr. m³
Grønne afgifter 6,37 pr. m³


Gebyrer:

Kr. Bemærkninger
Rykkergebyr 100,00 pr. rykkerskrivelse
Genåbningsbebyr 500,00 pr. genåbning + faktiske omkostninger
Ny måler ved misholdelse 300,00 + montering

Forsynings- og stikledningsbidrag reguleres efter indeks for vandledningsarbejder.