Forsyningsområde

Esbønderup Skovhuse Vandværk forsyner 210 forbrugere, der fordeler sig således (opdateres snarest):

  • Hustande i parcelhuse
  • Husstande i etageejendomme
  • Landbrugsejendomme
  • Fritidshuse
  • Gartnerier
  • Andre erhvervsvirksomheder
  • Institutioner
  • Hoteller + campingpladser o.l.

Vi har et stort forsyningsnet, som leverer vand til Esbønderup Skovhuse og til skovens huse i Gribskov og ved Esrum Sø.

 

Ledningsnet

Herunder ses et oversigtskort over ledningsnettet.

Esbønderup Skovhuse Vandværk har indtegnet det meste af ledningsnettet digitalt.

På Thvilum WebGis kan du se hvilke oplysninger, vi har på din addresse.